Programy rządowe dla kupujących dom po raz pierwszy i istniejących właścicieli domów

8 / 3 / 2018

Szereg rządowych programów może pomóc Ci kupić dom. Jest wśród nich Help to Buy, Right to Buy i Shared Ownership. Przeczytaj ten artykuł, by dowiedzieć się więcej o nich i o tym, jak złożyć wniosek.

Wsparcie kupna (Help to Buy)

Skorzystaj z naszego Kalkulatora opłaty skarbowej, aby dowiedzieć się ile zapłacisz kupując nieruchomość w Anglii, Walii lub Irlandii Północnej. Osoby posiadające niewielką zaliczkę, mogą kwalifikować się do skorzystania z programu Wsparcie kupna:
  • Program pożyczki kapitałowej: dostępny dla kupujących po raz pierwszy i istniejących właścicieli domów, którzy chcą kupić nowowybudowany dom. Cena kupna nie może wynosić więcej niż 600 000 funtów. W ramach tego programu, możesz pożyczyć 20% wartości ceny kupna bez oprocentowania przez pierwsze pięć lat, pod warunkiem, że masz zaliczkę w wysokości przynajmniej 5%. Jeśli mieszkasz w Londynie, możesz pożyczyć do 40% wartości ceny kupna. Program jest dostępny do 2021 r.
  • Program gwarancji hipotecznej: dostępny dla nowych i starych nieruchomości w całej Wielkiej Brytanii. Rząd zgadza się na pokrycie jakichkolwiek strat Twojego kredytodawcy, jeżeli napotkasz trudności w spłacaniu kredytu. Jednakże, wciąż jesteś odpowiedzialny za regulowanie spłat swojego kredytu w dokładnie ten sam sposób jak przy innych kredytach. Program jest otwarty do 31 grudnia 2016 r.
W programie Wsparcie kupna mamy ograniczenia co do kosztu kupowanej nieruchomości. Limity te będą się różnić w zależności od regionu Wielkiej Brytanii.

Prawo do zakupu (Right to Buy)/Prawo do nabycia (Right to Acquire)

Prawo do nabycia jest programem oferowanym w Anglii i Walii dla najemców spółdzielni mieszkaniowych, którzy nie kwalifikują się do programu Right to Buy. Zniżki są nieco mniejsze. Prawo do zakupu jest przneznaczone dla najemców w Anglii, Walii i Irlandii Północnej, którzy wynajmują swój dom od lokalnego samorządu. Pozwala to uprawnionych najemcom do kupna swojego domu ze zniżką. Wielkość zniżki waha się w zależności od tego, gdzie mieszkasz, i jaki rodzaj nieruchomości chcesz kupić. Najemcy, którzy mieszkali w domu miejskim przed przejęciem go przez innego właściciela, takiego jak spółdzielnię mieszkaniową, mogą być uprawnieni, by kupić swój dom w ramach programów „Zachowanego” Prawa do zakupu lub Prawa do nabycia. Najemcy muszą zazwyczaj wynajmować lokal z sektora publicznego (np. od samorządu lokalnego lub spółdzielni mieszkaniowej) przez trzy lata, zanim będą mogli dokonać zakupu korzystając z tych programów. Te trzy lata nie muszą być następujące po sobie. Wciąż możesz się kwalifikować, jeśli wynajmowałeś lokal z sektora prywatnego pomiędzy wynajmami z sektora publicznego. Program prawa do zakupu został teraz rozszerzony o najemców spółdzielni mieszkaniowych w Anglii. To rozszerzenie programu zaczęło się od kilku spółdzielni mieszkaniowych w niektórych rejonach. Następnie, w ciągu roku, rozprzestrzenił się on na resztę Anglii. W Szkocji: rząd planuje zakończyć program dla wszystkich najemców domów miejskich i spółdzielni mieszkaniowych w Szkocji, ale istnieją inne dostępne programy. W Irlandii Północnej: program ten zwany jest programem sprzedaży domów (House sales scheme) i przeznaczony jest dla najemców, którzy wynajmują od północnoirlandzkiego Housing Executive lub spółdzielni mieszkaniowej.

Współdzielona własność

Współdzielona własność polega na tym, że kupujesz część domu od właściciela, którym zwykle jest samorząd lub spółdzielnia mieszkaniowa, a pozostałą część wynajmujesz. Potrzebujesz kredytu hipotecznego, by zapłacić za swoją część, która może wynosić między jedną czwartą a trzy czwarte pełnej wartości domu. Potem płacisz zredukowaną opłatę za wynajem za część, której nie jesteś właścicielem. W późniejszym czasie możesz się zdecydować na kupno większej części nieruchomości, aż do 100% jej wartości. Ograniczenia kwalifikowalności do współdzielenia własności zostały zniesione. Wobec tego, od kwietnia 2016 r. każdy, kto ma przychód domowy mniejszy niż 80 000 funtów (poza Londynem) lub 90 000 funtów (w Londynie) może kupić dom w ramach współdzielonej własności. Jedynie personel wojskowy ma pierwszeństwo przed pozostałymi grupami. Program ma zastosowanie w całej Anglii.

Współwłasność w Irlandii Północnej

Program ten jest przeznaczony wyłącznie dla Irlandii Północnej i dostępny jest zarówno dla nowowybudowanych jak i starszych domów. Kupujesz pomiędzy 50 a 90% nieruchomości (tzw. „udział początkowy”). Możesz zwiększyć tę część w każdym momencie (tzw. „stopniowanie”). Płacisz opłatę za wynajem za część, której nie jesteś właścicielem.

Pierwsze kroki w Londynie (First Steps London)

Ten program ma na celu pomóc osobom o niskim i średnim dochodzie w zakupie lub wynajmie po przystępnej cenie. Częściowo kupujesz i częściowo płacisz za wynajem nieruchomości – uwzględnione są tutaj głównie nowowybudowane domy, ale znajdzie się też trochę innych nieruchomości. Kryteria kwalifikowalności opierają się na dochodach. Nie możesz kupić domu na otwartym rynku.

Wspólne programy kapitałowe (Shared equity schemes)

Program pożyczki kapitałowej przy Wsparciu kupna jest programem rządowym, który na tę chwilę ma funkcjonować do 2020 r. Jest dostępny dla kupujących po raz pierwszy, ale też dla właścicieli domów, którzy chcieliby się przeprowadzić – ale tylko do nowowybudowanych domów.

Szkocja

Szkocja ma dwa Wspólne programy kapitałowe – New Supply Shared Equity oraz Open Market Shared Equity.

Walia

Program wsparcie kupna oferuje pomoc przez udzielenie pożyczki kapitałowej (30% wzrastające do 50% ceny zakupu). Jest przeznaczony dla ludzi, którzy w przeciwnym razie potrzebowaliby lokalu socjalnego. Możesz spłacić pożyczkę w dowolnej chwili przed sprzedażą nieruchomości. Jeśli jednak sprzedajesz nieruchomość, pożyczka w tym momencie musi być już spłacona.

Irlandia Północna

W Irlandii Północnej istnieje Program współdzielenia kapitału, który umożliwia Ci kupno nieruchomości, często ze zniżką, razem ze spółdzielnią mieszkaniową lub północnoirlandzkim Housing Executive (NIHE).

Program pierwszego domu

Program pierwszego domu jest nowym planem rządowym, w którym 200 000 nowowybudowanych domów jest dostępnych dla osób poniżej 40 roku życia kupujących po raz pierwszy, z conjamniej 20-procentową zniżką w stosunku do ceny rynkowej. Obniżona cena za takie domy powinna wynosić nie więcej niż 250 000 funtów poza Londynem i 450 000 funtów w samym Londynie.

Kolejne kroki

Jaki rodzaj kredytu Ciebie interesuje?

Uzyskaj darmową wycenę na kupno domu lub przekredytowanie obecnego kredytu.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń: 0 (113) 88 00 213

lub napisz e-mail:

Umów się na bezpłatną konsultację